Üdvözöljük
oldalunkon!

Hirsch Ügyvédi Iroda

Üdvözöljük
oldalunkon!

Hirsch Ügyvédi Iroda

Rólunk

Dr. Hirsch Tamás

Dr. Hirsch Tamás ügyvéd 1994-ben alapította a Hirsch Ügyvédi Irodát. Szülei, nagyapja szintén e hivatásban töltötte életét, a szakma szeretetét tehát otthonról hozta.

Az iroda fő tevékenységi köre szinte a kezdetektől fogva az önkormányzati szektorhoz kötődik. Munkánk során az önkormányzati világ általános és speciális jogviszonyaiban, illetve működési mechanizmusában, sajátos érdekrendszerében otthonosan mozgunk.

E körben a tágabb értelemben vett polgári jog számos szakterületével foglalkozunk. Az iroda emellett a klasszikus ügyvédi, polgári jogi tárgyú tevékenységet folytatja, e körben a tulajdonjog, a családjog, a társasági jog, társasházi jog területén is napi jelleggel végez munkát.

Szakterületek

Az iroda klasszikus ügyvédi, polgári jogi tárgyú tevékenységet folytat, e körben a tulajdonjog, a családjog, a társasági jog, társasházi jog területén végez munkát.

Polgári peres és nem peres eljárások:
Irodánk jogi képviselet ellátását vállalja gazdasági társaságok és magánszemélyek polgári peres és peren kívüli eljárásokban, bírósági eljárásokban, tulajdonjogi perekben éppúgy, mint személyhez fűződő jogokat érintő, kötelmi jogviszonyokból eredő- és közigazgatási perekben.

Ingatlanjog, ingatlan adásvétel, ingatlanbérlet, ingatlanügyletek, társasházi jog:
Vállalunk közigazgatási szervek előtti állandó és eseti képviseletet, okiratszerkesztést és jogi tanács-adást, ideértve társasházi alapító okiratok szerkesztését is.

Gazdasági társaságok joga:
Vállalunk gazdasági társaságok ügyviteléhez kapcsolódó jogi képviseletet, elektronikus cégeljárás keretében rövid határidővel gazdasági társaságok alapítását, társasági szerződések módosítását, okiratok szerkesztését és véleményezését, végelszámolásának lebonyolítását. Rendelkezésre állunk üzletrész átruházással kapcsolatos jogi kérdésekben.

Családjog:
Vállaljuk a képviseletet családjogi jogvitákban: bontóperekben, vagyonjogi perekben, illetve vagyon-jogi szerződések elkészítése és vagyonközösség megszüntetése körében. Fő törekvésünk a házas-sági perekben azok békés lebonyolítása, mely egyébként a gyermekek legevidensebb érdeke.

Közjog:
Önkormányzati jog, jogszabály előkészítés Ügyvédi Irodánk jogszabály előkészítés keretében önkormányzati rendelettervezetek véleményezését és jogi harmonizációját is végzi. Jogi tanácsadást nyújtunk önkormányzatokat és intézményeiket érin-tő jogi kérdésekben, az ehhez kapcsolódó szerződések, iratok, megállapodások elkészítésében, pe-res és peren kívüli képviseletben.

A Hirsch Ügyvédi Iroda munkája során megbízható együttműködő partnerekkel együtt dolgozik, akik segítik munkájának eredményességét. Ügyvédek és az alkalmazottak részére ügyfeleink érdeke az első, az ő megelégedettségük munkánk fokmérője.

Kapcsolat

Kérdése van? Forduljon hozzánk bizalommal!

Elérhetőségek

Postacím:

Telefonszámok:

Tájékoztatjuk, hogy telefonon csak általános tájékoztatást tudunk adni. Konkrét ügyben tényleges ügyintézésre (pl. panasz rögzítése, korábbi befizetés beazonosítása stb.) telefonon nincs lehetőség.

E-mail címek: